EFFICACY AND SAFETY OF INHALATION OF HYPERTONIC SODIUM CHLORIDE SOLUTION AND ITS COMBINATION WITH HYALURONIC ACID IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОГО РОЗЧИНУ ХЛОРИДУ НАТРІЮ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬЇ

O. B. Iaremenko, N. M. Kuzmenko, D. V. Dobrianskiy, R. I. Ilnytskyi, G. L. Gumeniuk, P. F. Dudka
2021 Asthma and allergy  
Резюме. Вступ. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є серйозною соціально-економічною проблемою та на сьогодні посідає одне з провідних місць серед основних причин захворюваності та смертності у світі. У частини пацієнтів на фоні регулярного застосування базисної інгаляційної терапії залишаються скарги на хронічний продуктивний кашель. Цій категорії пацієнтів доцільне додаткове призначення мукоактивних препаратів. Метою дослідження було оцінити ефективність та безпечність
more » ... го застосування 3 % розчину хлориду натрію та його комбінації з гіалуроновою кислотою у хворих на ХОЗЛ поза загостренням. Об'єкт і методи дослідження. Було включено 33 хворих у віці від 40 до 79 років зі встановленим діагнозом ХОЗЛ, клінічних груп В і D, з тривалістю захворювання ≥ 12 місяців, скаргами на кашель з виділенням в'язкого мокротиння, незважаючи на стандартну інгаляційну терапію в незмінному режимі протягом щонайменше останніх 4 тижнів. Результати та їх обговорення. Після курсу інгаляцій 3 % розчину хлориду натрію спостерігалось значне поліпшення стану пацієнтів, про що свідчили вірогідне зниження величин бальної оцінки тяжкості ХОЗЛ та динаміки респіраторних симптомів за результатами опитувальників САТ (на 15,6 %), CCQ (на 13,2 %) та SGRO (на 6,4 %) та зменшення вираженості як денного, так і нічного кашлю. У пацієнтів, які отримували 3 % розчин хлориду натрію в поєднанні з 0,1 % розчином гіалуронату натрію, було зафіксовано суттєві позитивні зміни за результатами опитувальників CAT (зниження на 10,8 %) та CCQ (зниження на 19,4 %), а також виявлено зменшення симптомів денного кашлю. Висновки. У хворих на ХОЗЛ в стадії поза загостренням інгаляційне застосування 3 % розчину хлориду натрію самостійно або в комбінації з 0,1 % розчином гіалуронату натрію протягом 10 днів має схожий позитивний вплив на основні клінічні прояви захворювання, оцінені за допомогою валідизованих опитувальників тяжкості ХОЗЛ, а також вираженість денного кашлю. Небулайзерна терапія зазначеними гіпертонічними розчинами має прийнятний ступінь безпеки і не здійснює негативного впливу на бронхіальну прохідність. Ключові слова: ХОЗЛ, небулайзерна терапія, гіпертонічний розчин натрію хлориду, гіалуронат натрію. Богомольця д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 26, вул. П. Запорожця, 02125, м. Київ, Україна Київська міська клінічна лікарня № 3 (044) 540-96-91, o.b.Вступ. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) -це патологічний стан, що характеризується хронічною обструкцією дихальних шляхів, яка заважає нормальному диханню і є необоротною. ХОЗЛ є серйозною соціально-економічною проблемою та на сьогодні посідає одне з провідних місць серед захворюваності та смертності у світі [4, 15]. Ведення хворих на ХОЗЛ викликає труднощі, адже навіть на фоні регулярного застосування базисної інгаляційної терапії, згідно останніх міжнародних рекомендацій, у частини пацієнтів залишаються скарги на хронічний кашель, який є одним із провідних симптомів захворювання та може супроводжу-
doi:10.31655/2307-3373-2021-1-23-31 fatcat:on3pnlr7o5d6fjmhwb3qo42hlm