Elżbieta Dynia, Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki, Rzeszów 2017, ss. 304

Marek Grochalski
2019 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne  
Artykuł recenzyjny
doi:10.25167/osap.1238 fatcat:frvrbghn7vfs5btjmb2dcekgai