Territorial Diversification of Economic Development of Counties in 2002–2014
Przestrzenne różnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów w latach 2002–2014

2018 Studia Prawno-Ekonomiczne  
doi:10.26485/spe/2018/107/11 fatcat:cwijftvtirhanlnwypmjxix2d4