PLC-BASED HOLONIC MANUFACTURING CELL TRANSPORT SYSTEM

Andrei Roşu
2011 U.P.B. Sci. Bull., Series C   unpublished
Această lucrare descrie o abordare ştiinţifică pentru controlul unui sistem de transport integrat într-o celulă de fabricaţie utilizând un singur automat programabil (AP). A fost dezvoltată o structură de date specială pentru a avea acces uşor şi a gestiona paletele prelucrate în patru staţii de lucru ale celulei. Au fost proiectate protocoalele complexe de comunicare în scopul de a permite interacţiunea AP-robot, protocoale care utilizează linii digitale I/E şi TCP/IP. This paper describes a
more » ... paper describes a scientific approach for controlling a transport system integrated in a manufacturing cell using a single programmable logical controller (PLC). A special data structure has been developed to gain easy access and manage the pallets processed in four working stations of cell. There have been designed complex communication protocols in order to allow PLC-robot interaction, protocols that use both digital I/O lines and TCP/IP.
fatcat:odr5gzfc4bayfivbnrje2iwb4a