Tore Linné Eriksen: Afrika: Fra de første mennesker til i dag

Jonas Fossli Gjersø
2021 Tidsskrift for Samfunnsforskning  
I sitt verk «Afrika: Fra de første mennesker til i dag» byr Tore Linné Eriksen leserne på en mesterlig gjennomgang av Afrikas historie. Man kan ikke akkurat anklage forfatteren for å ha beskjedne ambisjoner når tidsrammen er på hele 3,2 millioner år og subjektet en verdensdel med 1,3 milliarder innbyggere spredt over 55 stater. Afrika som geografisk enhet er altså avgrensningen som binder narrativet sammen, og forfatteren gjør et poeng av å bevare kontinentets integritet. Nord-Afrika er ikke
more » ... d-Afrika er ikke skilt ut som et slags vedheng til Europa eller Midtøsten, og oldtidens Egypt blir naturligvis tillagt det afrikanske kontinent i samme grad som middelalderens Maliriket eller 1800-tallets Buganda. Med et så stort lerret er det unødvendig å påpeke at man risikerer både å gå seg vill i empiriske detaljer og i overfladiske analyser, men forfatteren presterer å bevare en forbilledlig balanse mellom disse hensynene gjennom bokens 390 sider. «Afrika: Fra de første mennesker til i dag» må først og fremst forstås som et bidrag til sjangeren globalhistorie, der det afrikanske kontinent plasseres i sentrum istedenfor, som ofte ellers, i en slags global periferi. På tross av bokens europeiske opphav er den i all hovedsak afrosentrisk i perspektiv og løfter frem marginaliserte eller oversette grupper, da saerlig kvinners sentrale rolle gjennom kontinentets historie. Forfatteren gir mange eksempler på dette -fra 1600-tallets dronning Njinga i dagens Angola til den sørgelige historien om Sarah Baartman fra Kappkolonien. Anekdotene fungerer som ankere i teksten og illustrerer effektivt epoker, ideologier og utviklingstrekk, vaere seg afrikansk motstandskamp mot portugisisk kolonialisme eller europeisk «vitenskapelig» rasisme og kvinneundertrykkelse. Om boken ikke er eurosentrisk i en tradisjonell forstand, det vil si med sitt analytiske tyngdepunkt og perspektiv situert hos de europeiske stormakter, er den tydelig tilsiktet et norsk publikum. Dette er en annen saeregenhet ved boken som gjør at den skiller seg fra standardverk som John Iliffes «Africans: The History of a Continent» (2007), nemlig hvordan den også belyser norske forbindelser, episoder der Norges historie tangerer den afrikanske. Det kronologiske utgangspunktet i «Afrika: Fra de første mennesker til i dag» er intet mindre enn menneskehetens begynnelse i Riftdalen, og forfatteren gir en konsis innføring i hvordan vår art er et produkt av Afrikas evolusjonaere krefter. Disse naturlige faktoreneklima, geografi og patogener -er viktige bestanddeler i en materiell forklaringsmodell som
doi:10.18261/issn.1504-291x-2021-01-12 fatcat:w43id3xkjrbzxe5iiu57d5onvq