52. Kvalita života: úskalia výskumu seniorskeho veku

Alena Potašová, Alena Potašová
unpublished
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava Abstrakt Problém stretu dvoch veľkých tém ako je starnutie a kvalita života je koncepčne aj výskumne mimoriadne náročný. Objektívne ukazovatele kvality života sa získavajú na početných populačných vzorkách a v ich kontexte sa aj interpretujú, avšak ich výpovedná hodnota pre staršieho človeka môže byť celkom odťažitá-neaktuálna. Problém je predovšetkým v tom, že koncepty kvality života akokoľvek komplexné, abstrahujú od multidimenzionálnych,
more » ... menzionálnych, viacsmerových, často protirečivých-špecifických fenoménov starnutia, ktoré sa stávajú vo vyššom veku zdrojom mimoriadnej interindividuálnej ako aj intraindividuálnej variability. Abstract The reciprocal impact of two major themes such as ageing and quality of life presents an unusually demanding problem both conceptually and also from the aspect of research.
fatcat:7npolo5iz5ch3fs2hhxqtkbrdu