Családok sportolási szokásainak szocioökonómiai hátterére

Judit Herpainé Lakó, István Ágoston Simon, Zsófia Nábrádi, Anetta Müller
2017 Képzés és Gyakorlat neveléstudományi folyóirat  
Családok sportolási szokásainak szocioökonómiai hátterére Tanulmányunk fókuszában az egyes testi-lelki egészséget védő faktorok szerepe áll, különös tekintettel a család -azon belül is a nagyszülők, szülők, gyerekek -és a testedzés vonatkozásaira. Ebben a tanulmányban bemutatjuk a családi minták és a sport szerepét a három generáció összefüggésében és a szocioökonómiai státusz vonatkozásában. Vizsgálatunkat Magyarországon, az észak-magyarországi régióban élő 10-14 éves gyermekek, azok szülei és
more » ... kek, azok szülei és nagyszülei körében végeztük; összesen 2036 kérdőívet és 150 strukturált interjút dolgoztunk fel.
doi:10.17165/tp.2017.4.4 fatcat:2brne2mdlrgxdmcxgx7djrcsga