THE RELATIONSHIP BETWEEN SYSTEMATIC SOLDIERING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN HOSPITALITY BUSINESSES

Serkan BAYRAKTAROĞLU, Metin ULUKÖY, Çağrı İZCİ
2016 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi  
People are inherently lazy and tend to not like working. Hence employees may end up engaging in soldiering behavior. Soldiering occurs as a result of two factors. The first factor is natural laziness which is caused by natural instincts. In this case individuals tend to ignore their jobs and responsibilities. The second factor is more systematic and complex. In this case people deliberately tend to show a slowdown their input and work less than usual. Systematic soldiering is threatening
more » ... on for organizations both from the viewpoint of individual employees and the management. As systematic soldiering is widespread almost in all organizations, most management systems attempt to increase employees' level of interest in their jobs. The findings of this study shows that employees engage in soldiering behavior, but it is neither systematic nor significant. The results of Correlation, Anova and Factor analysis shows that there is no relationship between systematic soldiering and organizational commitment. JEL Classification: M10, M12, M54 TURİZM İŞLETMELERİNDE SİSTEMATİK KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ ÖZ İnsanlar doğası gereği tembeldir ve çalışmayı sevmez. Bu yüzden insanlar kaytarma eğilimi göstermektedirler. Kaytarma iki sebepten dolayı ortaya çıkmaktadır. Birinci sebep doğal içgüdülerden kaynaklanan doğal tembelliktir. Bu durumda insanlar işin kolayına kaçma veya aldırmama yönünde eğilimler göstermektedir. İkincisi sebep ise daha karmaşık ve sistematik olan kaytarmadır. Bu durumda insanlar, az çalışma ve kasten işi yavaşlatma eğilimleri göstermektedir. Sistematik kaytarma, hem çalışanların hem de yöneticilerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeli bir durum olarak 1
doi:10.11611/jmer178468 fatcat:ch44kouf7rc2flyrgfmugxolne