Odnos prava i moći u pravnom poretku

Marko Trajković
2019 Vojno delo  
Ovaj članak je rezultat istraživačkog rada u okviru projekta br. 179046 "Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru" Pravnog fakulteta u Nišu koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
doi:10.5937/vojdelo1907051t fatcat:qmzckqnxl5cc3iugc3ozbhdmre