KWESTIA DEFICYTU ZASOBÓW WODNYCH NA ŚWIECIE

Agnieszka Thier
2016 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie W artykule przedstawiono cykl hydrologiczny w przyrodzie, analizując pojęcia pomiaru zasobów wodnych oraz deficytu zasobów wodnych, sposoby pomiaru tych zjawisk, a także ich ocenę według kontynentów i regionów. Zbadano również zależność między wielkością dochodu narodowego (PKB) a kilkoma cechami gospodarki wodnej w przekroju kontynentów, stwierdzając wyraźną korelację między liczbą ludności a zużyciem wody i innymi wskaźnikami gospodarki wodnej. Pozwoliło to sformułować wnioski
more » ... rmułować wnioski dotyczące deficytu zasobów wodnych w gospodarce światowej. Słowa kluczowe: cykl hydrologiczny, deficyt zasobów wodnych, kryzys zaopatrzenia w wodę, gospodarka wodna Wprowadzenie Woda stanowi najcenniejsze dobro naturalne, a jej brak rodzi nawet większe problemy niż niedobór energii. Opracowany przez ONZ w 2013 roku Raport o stanie gospodarki wodnej na świecie (World Water Development Report -WWDR) przedstawił trudną sytuację w tej dziedzinie -z oceny w nim zawartej wynika bowiem, że w latach 1970-1990 przeciętna ilość dostępnych zasobów wodnych przypadająca
doi:10.18276/sip.2016.46/1-14 fatcat:z4s722t35nel7pdgsbe5v4iuju