ADLİ OLGULARDA SUNULAN DELİLLER NE KADAR GÜVENİLİR? (OLGU SUNUMU)

VEYSAL DAŞ, YUSUF ATAN, ZEKERİYA TATAROĞLU, HİKMET ERGİN DÜLGER
2018 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
Özet Bilgiye erişimin kolaylaşması bilginin kötüye kullanımına yol açabilmektedir. Bu vaka sunumu ile adli mercilere başvuran olguların internet ortamından sözde deliller bulunarak bu makamları aldatmaya çalışabileceğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Darp-cebir sonucu çocuğunu düşürdüğünü iddia eden ve bunun için internet ortamından bulduğunu saptadığımız resimleri kanıt olarak göstermek suretiyle adli mercilere başvuran bir olgu sunulmuştur. Adli tahkikat dosyasının incelenmesi, öykü ve
more » ... ler arasındaki tutarlılığın değerlendirilmesi, şüphe halinde dosyada mevcut delillerin gerçekliğinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda internet ortamından elde edilebilen bir takım materyallerin sahte delil olarak dava dosyalarına girebileceğinin altını çizmek istiyoruz. ABSTRACT Ease of access to information can lead to abuse of information. In this case presentation, it was aimed to draw attention to the fact that the cases that apply to judicial authorities can try to deceive these authorities by finding so-called evidences on the internet. It had presented a case who claimed to have dropped abortion the result of the battery-violence, then applied to the judicial authorities with some evidences which is we determined she found on the internet. It is important to examine the file of forensic investigation, to evaluate the consistency between the story and the evidence and to investigate the reality of the evidence present in the file in case of doubt. In this context, we would like to emphasize that some material that can be obtained from the internet can enter the case files as false or fake evidence.
doi:10.30569/adiyamansaglik.454069 fatcat:y4d7gkdtf5gyxeiq2yu6rsw23i