Aging and health insurance systems. Introduction to comparative analysis for Poland and Vietnam
Starzenie ludności a systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Wstęp do analiz porównawczych dla Polski i Wietnamu

Piotr Obidziński
2017 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bardzo interesujące porównanie pomiędzy dwoma krajami, które pomimo znacznej odległości geograficznej mają wiele wspólnego. Mimo różnych etapów rozwoju społeczno-gospodarczego i zachodzących procesów demograficznych -podobny kierunek zmian sprawia, że warto prowadzić analizy porównawcze w celu wyciągnięcia użytecznych wniosków na przyszłość. Metodologia badania -artykuł jest analizą wyników badań przeprowadzonych w obu krajach wśród
more » ... acji osób starszych w związku z oceną procesów demograficznych. Na podstawie tej analizy w artykule przeprowadzono dyskusję na temat stanu systemów ubezpieczeń zdrowotnych w kontekście starzejącej się populacji i wzajemnych doświadczeń obu krajów. Wynik -wyniki badań przedstawione w artykule to przede wszystkim unikalne zestawienia danych charakteryzujących sytuację demograficzną obu krajów oraz sytuację osób starszych w obu systemach ubezpieczeń zdrowotnych. Oryginalność/wartość -artykuł stanowi efekt osobistych doświadczeń i badań prowadzonych podczas 6-miesięcznego pobytu w Wietnamie w ramach Programu IMPAKT. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań pozwalają dostrzec możliwości dalszych, bardziej szczegółowych badań porównawczych. Słowa kluczowe: Wietnam, starzenie się, ubezpieczenie zdrowotne Wprowadzenie Wyniki badań zaprezentowane w raporcie WPA 2015 potwierdzają, że populacja świata starzeje się, a każdy kraj na świecie przeżywa wzrost liczby i odsetka osób starszych w jego populacji. Coraz większy udział osób starszych w populacjach staje się jedną z najbardziej znaczących przemian społecznych XXI wieku, mającą wpływ na wszystkie dziedziny życia społeczeństw, w tym na rynki pracy i rynki finansowe, popyt na towary i usługi, takie jak mieszkalnictwo, transport i ochrona socjalna, ale także na struktury rodzinne i powiązania międzypokoleniowe. * dr Piotr Obidziński, Uniwersytet Szczeciński, 71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64,
doi:10.18276/frfu.2017.90-05 fatcat:6btwzvdllvd33j35pkr4gkohsy