Study of peculiarities of social network using depending on personal psychological well-being

Iuliia Tretiakova
2016 Tiltai  
The study of psychological well-being is a really important issue of the modern society and the contemporary science. Many mental disorders and psychosomatic diseases are anteceded by mood decline, experience of ill-being. If the sense of satisfaction is absent, tensions, inconsistency in actions appear and overall functional efficiency decreases. The life style of very many people has undergone dramatic changes over the last 20 years. One of the main reasons for these changes is emergence of
more » ... e Internet and its special faculty -social networks. It is well known that communications are a necessary structural component of psychological well-being. Emergence of social networks has expanded communicative opportunities to virtual infinity; at the same time, such communications swallow up personal time and efforts. This article makes an attempt to analyze peculiarities of personal behavior in social networks depending on a personal level of psychological well-being. Students of the Kyiv National University (Kyiv, Ukraine) and working youth have been examined with Ryff's Scales of Psychological Well-Being and our structured interview. The obtained results show differences in attitudes and behavioral patterns in social networks depending on a person's level of psychological well-being. KEY WORDS: psychological well-being, patterns of behavior, social network, structured interview Anotacija Psichologinės gerovės studijos yra svarbi šiuolaikinės visuomenės ir mokslo tema. Dauguma psichikos sutrikimų ir psichosomatinių negalavimų prasideda esant prastai nuotaikai ar negalavimo pojūčiui. Jei nejaučiame pasitenkinimo, kyla įtampa, atsiranda veiksmų nepastovumas, mažėja bendras funkcinis efektyvumas. Per pastaruosius 20 metų daugelio žmonių gyvenimo būdas labai pasikeitė. Viena šių pokyčių priežasčių -interneto ir jo atmainos socialinių tinklų atsiradimas. Gerai žinoma, kad bendravimas yra būtinas struktūrinis psichologinės gerovės komponentas. Socialiniai tinklai išplėtė bendravimo galimybes beveik iki begalybės, tačiau jie atima daug asmeninio laiko ir pastangų. Šiame straipsnyje analizuojami asmens elgesio socialiniuose tinkluose ypatumai, atsižvelgiant į psichologinės gerovės lygmenį. Kijevo nacionalinio universiteto studentai ir dirbantys jaunuoliai tirti pasitelkus Ryff'o psichologinės gerovės testą ir struktūruotą interviu. Rezultatai atskleidė nuostatų ir elgsenos socialiniuose tinkluose skirtumus tarp skirtingo psichologinės gerovės lygmens respondentų. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: psichologinė gerovė, elgesio modeliai, socialinis tinklas, struktūruotas interviu.
doi:10.15181/tbb.v74i2.1372 fatcat:gsyyd2xxafhdpackeltibe4xue