REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Eva Hijmans
1951 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
A. ACCO UN TA N CY III. LEER VAN DE INRICHTING How will your 1951 annual report compare with these statistlcs? MacArthur, Samuel E. -Een analyse van de jaarverslagen van 164 Ame rikaanse bedrijven over 1948 en 1949, waaruit o.m. bleek, dat 61,6% op hele dollars afrondde, en 81,1% de netto verkoopopbrengsten vermeldde. Verder bevatte, 56,7 % der jaarverslagen extra statistische gegevens. Hiervan had 82,8 % betrekking op vijf jaren of langer.
doi:10.5117/mab.25.21244 fatcat:ixnwjrkivjhblh24vgszmlkcxu