Investigation of fate of endocrine disruptors and pharmaceutical compounds during chlorination process, at treated municipal wastewater [article]

Athanasios S. Mpouras, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος
2011
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακης εργασίας, η οποία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι η διερεύνηση της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών και φαρμακευτικών ουσιών κατά τη χλωρίωση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων. Αρχικά πραγματοποιήθηκε χλωρίωση δευτεροβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων από την ΚΕΛΨ στα οποία είχαν προστεθεί οι εξεταζόμενες ενώσεις σε επίπεδα συγκεντρώσεων παρόμοια με αυτά που ανιχνεύονται σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
more » ... Πέραν της αποτελεσματικότητας της διεργασίας αυτής στην απομάκρυνση των ενώσεων, εξετάστηκαν και και δυο από τις σημαντικότερες παραμέτρους που συντελούν σε αυτό, η συνολική διάρκεια της χλωρίωσης και η εξάρτηση από τη συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου. Απεδείχθη πως μέσω της διαδικασίας της χλωρίωσης η ποσοστιαία απομάκρυνση των ενώσεων είναι αρκετά ικανοποιητική και πως για αρκετές από τις ενώσεις αποτελεί συνάρτηση των δυο εξεταζόμενων παραμέτρων. Ακολούθησαν πειράματα με στόχο τον προσδιορισμό της τοξικότητας των χλωριωμένων δειγμάτων με τη μέθοδο της βιοφωταύγειας και συγκεκριμένα της αναχαίτισης της φωτοβόλου ιδιότητας του βακτηρίου vibrio fischeri. Στα δείγματα προστέθηκαν οι προς εξέταση ουσ'ιες, σε τιμές συγκεντρώσεων ίδιες με αυτές του πειράματος χλωρίωσης. Διαπιστώθηκε πως τα μη χλωριωμένα δείγματα εμφάνισαν μικρή τοξικότητα η οποία πιθανώς οφείλεται στην παρουσία των προστιθέμενων ενώσεων, ενώ τα χλωριωμένα δείγματα χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα τοξικά. Με βάση και τα βιβλιογραφικά δεδομένα η τοξικότητα αυτή οφείλεται στο σχηματισμό των χλωριωμένων παραγώγων. Επίσης προσδιορίστηκε η τοξικότητα των σχηματιζόμενων ενώσεων της εννευλοφαινόλης και της δισφαινόλης-Α με τα αποτελέσματα να φανερώνουν μεγάλη τοξικότητα των σχηματιζόμενων ενώσεων. Στα πλαίσια των πειραμάτων τοξικότητας, εξετάστηκαν τέσσερις ενώσεις εκ του συνόλου, με στόχο τον προσδιορισμό εκείνων των συγκεντρώσεων οι οποίες θα προκαλούσαν τοξική επίδραση στην ετεροτροφική βιομάζα συστήματος ενεργού ιλύος. Η τοξικότητα εκφράστηκε μέσω μέτρησης του ρ [...]
doi:10.26240/heal.ntua.1452 fatcat:pz4gfje2h5feljsqbaxb2oihkm