IKKI BUYUK DAHO

Nekova Muhayyo Bafoyevna
2023 Zenodo  
Bu tadbir yosh avlodni ulug' ajdodlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash va o'quvchilar qalbiga milliy va umminsoniy qadriyatlarni singdirishga xizmat qiladi. Sinf xonasi Buyuk allomalar Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning portireti va ularning hikmatli so'zlari bilan bezatilgan.
doi:10.5281/zenodo.7628280 fatcat:7ll4uc3cmzgddasmc6nq2b4gfa