An Estimation of Imported Infections Concerning 2002 FIFA World Cup Korea/Japan
サッカーワールドカップ2002に伴う輸入感染症の発生予測

Hiroshi TAKAHASHI, Koki KAKU, Takeshi TANAKA, Tamano MATSUI, Ken OSAKA, Takaaki OHYAMA, Nobuhiko OKABE
2002 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.76.102 pmid:11904994 fatcat:nfo4acesxjbnlozljue2237huu