Construction of isotherms in solvent extraction of copper

Vladimir Cvetkovski, Vesna Conic, Milovan Vukovic, Goran Stojanovski, Milena Cvetkovska
2009 Hemijska Industrija  
U radu je prikazana konstrukcija izotermi u solventnoj ekstrakciji bakra kako bi na osnovu njih odredili tehnološke kriterijume odnosno opcije procesiranja lužnih rastvora (jamskih voda) postupkom solventne ekstrakcije i elektrolizom. Istraživanja su pokazala da se pomoću 9 vol% LIX 984N reagenta u kerozinu (organskom rastvaraču), može ekstrahovati preko 90% bakra iz jamskih voda (sastava 2,5 g/dm 3 Cu 2+ , 3 g/dm 3 Fe 2+ , pH 1,8) i ostvari selektivnost 95% Cu/Fe. Analizom dobijenih
more » ... izotermi utvrđeno je da se ekstrakcija bakra postiže u dva stepena ekstrakcije i u jednom stepenu reekstrakcije. U ovom procesu u mikser setleru za ekstrakciju ostvaruje se iskorišćenje na bakru od 95% i 98% u mikser setleru za reekstrakciju. Na ovaj način moguća je proizvodnja bakra iz procesnog elektrolita sastava 51 g/dm 3 Cu 2+ i 160 g/dm 3 H 2 SO 4 i odbakreni elektrolit sastava 30 g/dm 3 Cu 2+ i 190 g/dm 3 H 2 SO 4 .
doi:10.2298/hemind0904309c fatcat:ehg5pkyiofgazhkm473e6s2wv4