Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets Ters-U Hipotezi'nin Geçerliliği

Seher Gülşah TOPUZ, Özcan DAĞDEMİR
2016 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  
doi:10.17153/oguiibf.272308 fatcat:qv4gkaqflnhw5kclsjla37j5vq