Bell's theorem without the hypothesis of locality
Teorema Bella bez predpolozheniya o lokal'nosti

Aleksandr V. Belinskii
1994 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0164.199402d.0231 fatcat:rrfk36o3mzgqdmho4rx2yov5ny