LowPower Design Methoden für VLSI CMOS Digitalschaltungen [article]

Christoph Hitzelberger, Universität Des Saarlandes, Universität Des Saarlandes
2008
doi:10.22028/d291-22453 fatcat:lxmted2fqvbaxfsvv2s3ve7zvy