Effecten van SLI op Nederlandse congruentie

Fred Weerman, Iris Duinmeijer, Antje Orgassa
2011 Nederlandse Taalkunde  
Effects of Specific Language Impairment (SLI) are often visible in the inflectional system. This also holds for Dutch, where verbal and adjectival inflection are vulnerable in children with SLI. A set of experiments shows that Dutch children with SLI make the same type of overgeneralizations as typically developing children make (and that their mistakes differ from adults acquiring Dutch as a second language). On the other hand, it is shown that SLI is more than just a delay. A comparison of a
more » ... roup of younger and older children with SLI suggests that some effects on inflection are long-lasting. It is argued that the evidence can best be understood if it is assumed that SLI is a result of problems in the processing and interpretation of the input. The same problems may also disturb the production of inflection once the relevant rules have been acquired. * * Wij hebben ons voordeel gedaan met de vele discussies die wij over het hier gepresenteerde onderzoek hebben kunnen voeren met onze collega's. In het bijzonder noemen we hier Anne Baker, Elma Blom, Jan de Jong en Daniela Polišenská. De redactie van dit blad en de reviewers zijn wij dankbaar voor het commentaar op een eerdere versie. Dit onderzoek kon alleen plaatsvinden dankzij de medewerking van diverse scholen en taal-en spraakpathologen. In het bijzonder noemen we de A.G. Bell school en Audrey Franssen. Een deel van het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), project 254-70-010 ('Disentangling Bilingualism and Specific Language Impairment'). Correspondentieadres: Nederlandse taalkunde/ACLC, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, weerman@uva.nl.
doi:10.5117/nedtaa2011.1.effe467 fatcat:hzewijfzbbfqngrgdqbb75neyi