Tadeusz Lewaszkiewicz Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy, Poznań 2017, ss. 512

Urszula Sokólska
2017 Białostockie Archiwum Językowe  
doi:10.15290/baj.2017.17.30 fatcat:fsfgryet6zbuvlkxe7jkchp4le