RELACIJE IZMEĐU NIVOA EMOCIONALNE VJEŠTINE I KOMPETENTNOSTI I INTENZITETA NAKLONOSTI SOCIJALNOM KONTAKTU KOD ADOLESCENATA

Jasna Bogdanović-Čurić, Jelena Brkić-Šmigoc, Dijana Ivanišević, Mag
unpublished
SAŽETAK Cilj ovog istraživanja bio je ispitati relaciju između emocionalne kompetentnosti i naklonjenosti socijalnom kontaktu kod adolescenata, kao i relaciju između sociodemografskih faktora, kao što su pol, materijalno stanje ispitanika i stepen obrazovanja njihovih roditelja, i naklonjenosti socijalnom kontaktu. U istraživanju je učestvovalo ukupno 120 ispitanika. Riječ je o učenicima Srednje škole "28. Juni", te Gimnazije i Srednje stručne škole "Istočna Ilidža" u Istočnom Sarajevu.
more » ... m Sarajevu. Rezultati su pokazali da postoji statistički značajna povezanost između nivoa emocionalne vještine i kompetentnosti i intenziteta naklonjenosti socijalnom kontaktu, te da ne postoji statistički značajna povezanost između pola i naklonjenosti socijalnom kontaktu adolescenata.Pored toga, utvrđeno je da ne postoji statistički značajna povezanost između materijalnog stanja i naklonjenosti socijanom kontaktu, kao i da ne postoji statistički značajna povezanost između stepena obrazovanja roditelja i naklonjenosti socijanom kontaktu adolescenata. Ključne riječi: emocionalna vještina, emocionalna kompetentnost, naklonjenost socijalnom kontaktu, adolescencija, adolescenti. UVOD Psiholozi su otkrili da je učenje o emocijama jedno od najkonfuznijih oblasti u socijalnoj nauci. Postoje mnoge i različite definicije koncepta emocija i nijedna od ponuđenih teorija koja objašnjava emocije nije univerzalno prihvaćena (Plučik,8;4). Da bi se shvatila važnost emocija dovoljno je samo zamisliti kako bi izgledao život ljudi kada ne bi imali osjećanja. Sve dok čovjek ne razumije svoja osjećanja on ne razumije samoga sebe, kao što ne može razumjeti ni drugoga čovjeka. Zbog toga, krajem drugog milenijuma, osjećanja dolaze u fokus stručne i socijalne percepcije što rezultira pojavom pojmova kao što su emocionalna pismenost i emocionalna inteligencija (Milivojević, 6; 17). Nakon toga sprovedena istraživanja, na iznenađenje mnogih pokazuju da sam koeficijent inteligencije (IQ) nije garancija za uspjeh u životu. Naime, danas su, da bi bio osiguran razvoj "potpune ličnosti" potrebni i visok koeficijent inteligencije (IQI) i visok emocionalni koeficijent (EQ). Navedeni koeficijenti su u neposrednoj vezi-i ne radi se o scenariju "jedno ili drugo" nego prije "i jedno i drugo". Korist od uporednog razvoja emocionalne inteligencije dok se razvija i kognitivna inteligencija podrazumijeva porast mentalnog i fizičkog zdravlja, uspješan poslovni život, kao i
fatcat:udh7mkky6zeonaexnnakckhti4