Working with a learning community (vision of teachers)

Anna Comas, Manel Mascarell
2013 Educar  
Resum Aquest article breu expressa el punt de vista d'una de les mestres que treballa a la comunitat d'aprenentatge Tanit, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). El seu testimoni concreta i expressa tots els elements del marc teòric en la pràctica quotidiana. La recerca en comunitats d'aprenentatge parteix de la veu dels seus protagonistes, i aquest text n'és un exemple. Paraules clau: comunitats d'aprenentatge, visió d'una mestra. Abstract This short paper shows the point of view of one of
more » ... of view of one of the teachers working at a Learning Community. It's located in Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Her contribution put into practice the theoretical framework in wich it is based. Research on Learning Communities starts from the voice of their people, and this text is an example.
doi:10.5565/rev/educar.219 fatcat:gejq6go4trhsbpbbhwr3upvwv4