Joan Mercader: la intervenció del batlle general del regne de València en la política granadina d'Alfons el Magnànim

Roser Salicrú i Lluch
1999 Anales de la Universidad de Alicante Historia Medieval  
JOAN MERCADER, «PRECURSOR DE LA DIAFANITAT RENACENTISTA» En el seu documentat Estudio documental sobre el bayle general del reino de Valencia, su autoridad y jurisdicción 2 , que abasta, des de 1404 fins a 1451, tota la primera meitat del segle XV, Leopoldo Piles ja destacava el paper que podia teñir el batlle general del regne de Valencia tant en relació amb les que ell denominava autoritats estrangeres com en qualitat de conseller reial 3 . Pero, amb una orientació eminentment jurídica,
more » ... ent jurídica, institucional i orgánica, defugia, volgudament i encertadament, d'acord amb els objectius de la seva análisi, la caiguda en personalismes. Tanmateix, és probablement quan busquem aquest personalisme quan, justament, la influencia del batlle en els dos aspectes assenyalats, la política internacional de la Corona i l'assessorament de la monarquia, pot apreciar-se amb mes torga. Al llarg bona part del període estudiat per Piles, el batlle general del regne de Valencia fou el jurista valencia Joan Mercader, qui, nomenat el 7 d'octubre de 1412
doi:10.14198/medieval.1999.12.06 fatcat:twltvsfru5ey3dzar3i6g5jsve