Io. Friderici Stapferi, [...], dissertatio theologica insigne commiserationis divinae erga lapsum genus humanum continens testimonium ex Gen. III: 22

J. Friedric Stapfer
1751
da Mi* ç« » PS da facultatibus, ut Deo cognofcendo, quaerefl.1 do, fruendoque apta effent. Requirebatur ad hoc, ut creatura iftae Dei quaedam effent effigiesut ad ejus quandam fimilitudinem effidae, quo Deum ex fui etiam infpedione cognofcerent, eoque propriae perfedionis intuitu poffeflionequö ceu fummo bono fruerentur. §. VI. Ut ergo Deus a creaturis fuis ex fui reliquoruraque divinorum operum infpedione cognofceretur, ejusmodi donari debuerunt viribus repraefentativis, ut quid fit Deus, vel
more » ... jus attributa, vel Dei opera intelligerent. §. VII. Cum porro creatura; rationales eum in finem ex nihilo fuere produdae, ut in Dei cognitione ejusque fruiriune felices effent, bonum adeo appeterent malumque logèrent, fcientia eri. am boni malique debuere effe inftrudae. Mala vitare, bonaque profequi naturae lex ipfas jubere debuit. At quid vere bonum, quid contra vere malum fit nonnifi ideae rerum natura infitae, communesque adeo notiones monftrare potuerunt. §. VIII. Et quum ipfa mentium -rationalium natura in hoc inprimis ab entibus corporalibus machinisque fit diftincta, ut non bruto aliquo motu, non mera neceffitate agant, hujus etiam rei in mentibus creatis Dei quaedam debuit elle) fimilitudo ut libero gauderent agendi principio, quo non modo varias rerum ideas inter fe comparare, fed Si optionem facere, Se quidquid velint vel appetere Si amare, vel contra fugere aver« farique poffent. Da §. IX. Ut
doi:10.5169/seals-394690 fatcat:ynv3ya3gtneupgo56d5znwcd6y