Joško Sindik * IMPLICITNE TEORIJE INTELIGENCIJE KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Ranka Đunđenac
2013 Zagreb Izvorni znanstveni rad   unpublished
Sažetak Cilj istraživanja bio je ispitati kakve implicitne teorije inteligencije imaju djeca predškolske dobi. Osim opisa implicitnih teorija inteligencije kod predškolaca, cilj je bio provjeriti razlike u zastupljenosti pojedinačnih kognitivnih i nekognitivnih aspekata inteligencije u odgovorima predškolske djece. U ispitivanju su sudjelovala 93 predškolska djeteta, koja su bila redoviti polaznici dječjeg vrtića, u dobnom rasponu od 4.-7. godine života i to oba spola. Glavni nalaz istraživanja
more » ... nalaz istraživanja je da je očekivano utvrđena neravnomjerna zastupljenost odgovora u pojedinim kognitivnim i nekognitivnim kategorijama uz izrazitu dominaciju nekognitivnih odgovora kod apstraktnih a posebno kod konkretnih pitanja postavljenih djeci. To se reflektira i u većem broju statistički značajnih razlika osobito vezanih uz kategoriju S (socijalne vještine i osobine ličnosti). Pokazalo se da socijalne (ali ne i verbalne) vještine statistički značajno prevladavaju u dječjim opisima inteligencije. Ključne riječi: kognitivne kategorije, predškolska djeca, zastupljenost 1. Uvod Osobne konstrukcije koje objedinjuju znanja, stavove, vjerovanja i predrasude koje se o nekoj pojavi javljaju nazivaju se »implicitne teorije« (Pavlović, 2002). Česta su istraživanja implicitnih teorija ličnosti. Willis i Todorov (2006) pokazuju da je za stvaranje dojma i donošenje procjena o crtama ličnosti na temelju fotografija lica potrebna samo desetina *
fatcat:etgtoddwfvgmhgskpalo2xqp3u