Heart electrical instability in patients with acute myeloid leukemia with anemic syndrome
Електрична нестабільність серця у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію з анемічним синдромом

I.I. Lanovenko, O.M. Berezyuk
2016 Natsional'na Akademiya Nauk Ukrainy. Dopovidi: naukovyi zhurnal  
Анемічний синдром у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію (ГМЛ) виникає вже в дебюті хвороби, прогресує за проявами патогенезу і внаслідок цитостатичного лікування та призводить до розвитку гемічної гіпоксії. Знижуючи ефективність лікування, погіршуючи якість життя і прогноз на одужання, цей синдром створює велику медичну проблему [1] [2] [3]. Адекватний кисневий гомеостаз та адаптацію теплокровного організму до гіпоксії забезпечує кисневотранспортна система (КТС), включаючи респіраторну,
more » ... орну, гемічну і тканинну ланки та механізми нервової і гуморальної регуляції [4]. На клітинному і молекулярному рівнях механізми адаптації до гіпоксії реалізуються за участю кисневих сенсорів та ефекторів: білкового фактору, індукованого гіпоксією (HIF), еритропоетину (ЕРО), оксиду азоту (NO) [5][6][7][8]. HIF-1 є основним трансмітером сигналу про гіпоксію, забезпечує активацію експресії близько 100 генів, синтезу структурних білків і широкого спектра негайних та довготривалих клітинних протекторних механізмів. Зокрема, на мо- Електрична нестабільність серця у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію з анемічним синдромом (Представлено академіком НАН України О.О. Кришталем) У хворих на гостру мієлоїдну лейкемію з анемічним синдромом (анемія середнього ступеня тяжкості) установлені системні електрокардіографічні порушення. До проведення хіміотерапії виявлено тахікардію, екстрасистолію, деформацію зубця Т, депресію сегмента ST, після хіміотерапії -також дифузні зміни зубців, суправентрикулярну аритмію, порушення провідності і показників систоли. При поглибленні анемії зростали частота деформацій зубців, порушень інтервальних і амплітудних показників електрокардіограми. Сукупні порушення автоматизму, збудливості, провідності і скоротливості свідчать про розвиток у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію синдрому електричної нестабільності серця. Зростання амплітуди зубця Р та інтервалу QT, дифузні порушення зубця Т, депресію сегмента ST до 1 мм слід розглядати як предиктори фатальних аритмій і гострого коронарного синдрому. Ключові слова: гостра мієлоїдна лейкемія, анемічний синдром, електрокардіограма, аритмія, коронарний синдром.
doi:10.15407/dopovidi2016.11.104 fatcat:zefgdss4drezlit4aebayss3si