SOG'LIQNI SAQLASHGA MOLIYAVIY RESURSLARNING SARFLANISHINI O'RGANISH

Isroilova Sohiba Buriboevna
2022 Zenodo  
Абстракт: Sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatish asosan davlat muassasalari tomonidan amalga oshiriladi, ammo sog'liqni saqlashga qaratilgan barcha xarajatlarning deyarli yarmi xususiy manbalar hisobidan, asosan, cho'ntakdan to'lovlar shaklida amalga oshiriladi. sog'liqni saqlashga moliyaviy resurslarning sarflanishini o'rganish. O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining nisbatan kichik qismini sog'liqni saqlashga sarflaydi – 2012-yilda bu ko'rsatkich 5,9 foizni tashkil etgan. So'nggi yillarda
more » ... vlat sektorining xarajatlar ulushi ortgan bo'lsa-da, xususiy sektor xarajatlari muhim bo'lib qolmoqda. 2012-yilda sog'liqni saqlashga umumiy xarajatlarning 53,1 foizi davlat manbalari hisobidan moliyalashtirildi (asosan soliqlar hisobidan), 46,9 foizi esa xususiy manbalar hisobidan, asosan, fuqarolarning cho'ntagidan to'lovlar ko'rinishida amalga oshirildi. Ixtiyoriy tibbiy sug'urta asosiy rol o'ynamaydi. Kasalxona xizmatiga davlat xarajatlari ulushi kamayib bormoqda va 2010 yilda 58% ni tashkil etdi. Boshqa moliyalashtirish manbalariga ko'p tomonlama yoki ikki tomonlama tashkilotlar va rivojlanish agentliklarining texnik yordam dasturlari kiradi. Tanlangan qiziqish sohalarida muntazam ma'lumotlarni to'plashni qo'llab-quvvatlash uchun tadqiqot o'tkazish va sifatli ma'lumotlarni yig'ish usullari bo'yicha mahalliy salohiyatni kuchaytirish mumkin. Bu aniqroq ma'lumotlarga muhtoj bo'lgan ko'plab sohalardagi bo'shliqlarni to'ldirishga yordam beradi va sog'liqni saqlashning to'g'ri siyosati uchun yaxshi asos yaratadi.
doi:10.5281/zenodo.6368851 fatcat:l7o2yd3o4zbhhh4ktvtf23xnte