LAYOFF SURVIVORS' PERCEPTIONS OF FAIRNESS AS DETERMINANT OF AFFECTIVE COMMITMENT FOLLOWING DOWNSIZING

Alper Ertürk
2007 Bogazici Journal  
This study examines the effects of fairness perceptions on the organizational commitment of downsizing survivors during the February 2001 economic crisis. Samples were drawn from bluecollar employees in the service industry. In the statistical analysis, distributive justice was found to be significantly related to the affective commitment of survivors, while procedural justice was not found to be positively associated with the affective commitment of survivors in the service industry. The
more » ... industry. The analysis also yields that interactional justice is strongly and positively associated with the affective commitment of survivors. The managerial and theoretical implications of study are also discussed. Küçülme SonraSı DuyguSal Bağlılığı Belİrleyen FaKtör olaraK İşten çıKarılmayan çalışanların aDalet algıları ÖZET Bu çalışma, Şubat 2001 döneminde personel çıkarma yoluyla küçülme stratejisi izleyen firmalarda, küçülmeden sonra işten çıkarılmayan çalışanların adalet algılarının firmalarına karşı hissettikleri duygusal bağlılık üzerindeki etkilerini incelemektedir. Örneklem, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalardan seçilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz neticesinde, hizmet sektöründe prosedür adaleti işten çıkarılmayanların duygusal bağlılıkları üzerinde etkili değil iken, dağıtım adaletinin işten çıkarılmayanların duygusal bağlılıkları üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Analiz sonucunda ayrıca, etkileşim adaletinin işten çıkarılmayanların duygusal bağlılıkları üzerinde kuvvetli bir pozitif etkiye sahip olduğu da tespit edilmiştir. Çalışmanın teorik ve pratik sonuçları da tartışılmıştır. anahtar kelimeler : dağıtım adaleti, prosedür adaleti, etkileşim adaleti, duygusal bağlılık. Turkey has been confronted with a series of deep economic crises in the last 14 years, two of them in 1994, 1999, and the last one in 2001. These crises affected all major industrial sectors (Zehir, 2005) .
doi:10.21773/boun.21.1.3 fatcat:bumxjc5lbjdyzleo6cyr6etqyu