Corella amb harmonies del segle XX: la cantata Vida de Maria d'Amand Blanquer (1935-2005)

Àngel Lluís Ferrando Morales
2016 Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos  
Ausiàs March en concert (1988) i Cants d'amor i mort (1990); de la de Juan de Mena en Tres fábulas de Fortuna (1980); i, finalment, de la de Joan Roís de Corella en la cantata Vida de Maria (1979Maria ( -1981. Si establim una cronologia pel que fa a la gènesi d'aquestes composicions, podem veure que tots els exemples se situen en el període temporal que abraça el 1979 i el 1992: un espai de poc més d'una dotzena d'anys farcit d'aquestes interaccions entre la literatura medieval i la música
more » ... al i la música mitjançant un llenguatge personal i establert sòlidament pel compositor al llarg dels anys. Tanmateix, però, es tracta de composicions amb característiques ben diferenciades, a més de presentar peculiaritats estilístiques importants pel que respecta al llenguatge emprat. Les dues primeres, compostes entre el 1979 i el 1981 -la segona de les quals és el nostre objecte d'estudi-, presenten temàtiques i formats força diferents: el quartet vocal i la cantata per a solistes, cor i orquestra. Les quatre següents, tot i que amb un llenguatge més marcadament blanquerià, 3 es desenvolupen entre 1988-1992, un cicle de quatre anys consagrats en bona mesura a la més internacional de les literatures valencianes com a gènesi i constitució de la seua música, amb una brillant i incontestable culminació operística. La composició de Vida de Maria (1979Maria ( -1981 La cantata Vida de Maria, sobre textos de Roís de Corella, es va estrenar el 10
doi:10.14198/rcim.2016.5.04 fatcat:gcsfixitundalpxwf4pbk63ndy