ULUSLARARASI KARİYER NİYETİNDE SOSYAL SERMAYE ve ÖZYETERLİK ETKİSİ

Ali SHUİBU, Ahmet KARAKİRAZ, Umut Sanem ÇİTÇİ
2020 Yorum-yönetim-yöntem uluslararası yönetim-ekonomi ve felsefe dergisi  
ÖZ Yeni ekonomik düzen, üniversiteden mezun olan binlerce birey için emek piyasasını oldukça rekabetçi hale getirmiştir. Ülkelerin genç işsiz sayılarının giderek artıyor olması, gençlerin üniversite eğitim döneminde farklı stratejiler geliştirmesine ve eylemlerde bulunmasına sebep olmaktadır. Genellikle kendi ülkelerinde mezuniyet sonrası iş bulma ihtimalini düşük değerlendiren öğrencilerin bir alternatif olarak uluslararası kariyer seçeneklerini değerlendireceklerini öngören araştırmacılar
more » ... araştırmacılar uluslararası kariyer niyetinin nasıl geliştiğini merak etmişlerdir. Sosyal Bilişsel Kariyer Teorisinin ve Sosyal Sermaye teorilerinin sunduğu zeminden hareket ile araştırmacılar bir devlet üniversitesinin İşletme Fakültesi lisans öğrencilerinden "uluslararası kariyer niyetini ve bu niyetin gelişmesine etki eden faktörleri değerlendirmeyi" mümkün kılan ankete katılmalarını istemişlerdir. Toplamda 497 öğrencinin cevap verdiği anketin sunduğu veriler ışığında, "aile, akran, akademik ve toplumsal sosyal sermayenin" öz-yeterlilik aracı değişkeni üzerinden uluslararası kariyer niyetini nasıl etkilediğine ilişkin geliştirilen hipotezler test edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda temel bulgulardan biri öz-yeterliğin, uluslararası kariyer niyeti ile sosyal sermaye (aile, akran ve toplumsal sosyal sermaye türleri) arasında aracı rolünün olmasıdır. Ancak araştırmanın çarpıcı bulgusu akademik sosyal sermayenin lisans öğrencilerinin uluslararası kariyer niyeti geliştirmesinde etkili olmadığıdır. Bu durum, özellikle Cumhurbaşkanlığı önderliğinde üniversitelerde giderek daha fazla öne çıkan Kariyer Merkezleri için araştırılması gereken önemli bir bulgudur.
doi:10.32705/yorumyonetim.707689 fatcat:cetgj2aiyzhbzli35yp4uvve4e