DILATASYON VE KÜRETAJDA PROPOFOL ILE BIRLIKTE KULLANILAN TRAMADOL, DIKLOFENAK VE FENTANIL'IN ETKINLIKLERININ KARSILASTIRILMASI

Yavuz Demiraran, Asli Somunkiran, Gülbin Sezen, Buket Kocaman, Feray Hayit, Ismail Özdemir
2006 Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology  
Objektif: Küretaj operasyonlarinda postoperatif agri, derlenme ve sedasyon düzeyi ile intravenöz anestetik ilaç kullanimi ve hemodinamiye etkileri açisindan diklofenak, tramadol ve fentanilin karsilastirilmasi amaçlandi. Planlama: Randomize prospektif klinik çalisma. Ortam: Üniversite hastanesi Hastalar: Fraksiyone küretaj planlanan 63 hasta Girisim: Hastalar 3 gruba ayrildi. Grup 1'de indüksiyondan 30 dk önce im diklofenak 1 mg/kg, grup 2'de indüksiyondan 15 dk önce iv tramadol 1 mg/ kg, grup
more » ... 'de indüksiyonda iv fentanil 1 μg/ kg dozunda uygulandi. Indüksiyon için propofol 2 mg/ kg ile yüz maskesi uygulanarak % 50 hava ve O2 ile devam edildi, idame ihtiyaci oldugunda propofol indüksiyon dozunun % 20 si olarak tekrarlandi. Degerlendirme Parameteleri: Peroperatif ve postoperatif SKB, DKB, OKB, KAH ve SpO2 kaydedildi. Postoperatif olarak 1, 5, 15, 30 ve 120. dakikalarda; Visual Analog Skala 0-10 cm, sedasyon skoru 0-4 puan, Aldrete derlenme skoru 1-10 puan arasinda degerlendirildi. SONUÇ: Indüksiyon için fentanil kullanilan grupta indüksiyon öncesi tramadol ya da diklofenak kullanilan gruplara göre anlamli olarak daha az propofol ihtiyaci izlendi ( p= 0.012 ve p=0.013). YORUM: Fentanil kullanimi, tramadol ve diklofenak kullanimina göre propofol tüketimini azaltmistir. Buna ragmen, postoperatif ek analjezik ihtiyacinin daha az olmasi ve narkotik analjezik olmamalari nedeniyle tramadol ve diklofenak'in daha avantajli oldugunu düsünmekteyiz.
doaj:2c957d89ab4f4c969db351a8b0c6f4f5 fatcat:dxbykftooze2vaa5zv3zlwttsa