Analiza egzegetyczna hymnu o Chrystusie, cierpiącym Słudze Boga (1P 2,22-24)

Krzysztof Grzemski
2013 Seminare Poszukiwania naukowe  
W swoim artykule sprzed niespełna trzydziestu lat Thomas P. Osborne, opierając się na analizie literackiej i teologicznej 1P 2,21-25, podjął się próby prezentacji wskazówek dla niewolników doświadczających niesprawiedliwych cierpień 1 . Sformułowane przez siebie wskazania (zachowanie wolności od złego moralnie postępowania; przyjmowanie cierpienia bez prób jakiegokolwiek odwetu, choćby w mowie; powierzanie swego życia Temu, który sądzi sprawiedliwie; zawierzenie mocy cierpienia Chrystusa, które
more » ... ia Chrystusa, które wyzwoliło człowieka z grzesznego sposobu życia oraz pełne zaufanie do Boga, który zobowiązał się do ochrony swych podopiecznych 2 ) autor ten odnosi konkretnie do niewolników chrześcijańskich. Niniejszy artykuł, uwzględniając dorobek nowszych komentarzy, zwłaszcza autorstwa P.A. Achtemeiera 3 , J.H. Elliotta 4 oraz S. Hałasa 5 , stara się -poprzez analizę egzegetyczną 1P 2,22-24 -wykazać, że przykład Chrystusa ukazany w tymże hymnie w paradygmatyczny sposób daje wzór chrześcijańskiego życia nie tylko niewolnikom w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale też wszelkim wyznawcom Chrystusa wszystkich czasów, zwłaszcza doświadczającym trudności ze względu na mało przyjazne im środowisko społeczne.
doi:10.21852/sem.2013.33.01 fatcat:bmnt2qv3o5ddtk5cqm222fkyye