Possibilities of introducing Feijoa sellowiana O. Berg in the Forest-Steppe of Ukraine: scientific and practical approaches

V. Krasovsky, R. Fedko, Т. Chernyak, A. Hryhorenko
2022 Ecological Sciences  
Відзначено, що серед колекційних зразків субтропічних плодових культур Хорольського ботанічного саду перспективним видом для подальшого вивчення адаптаційної здатності та культивування в умовах відкритого ґрунту є Feijoa sellowiana O. Berg з родини Myrtaceae і яка може стати новою нетрадиційною культурою в лісостеповій зоні України. Набуває значущості зміна клімату як невідворотна реальність і це дає можливість більш широко здійснювати інтродукцію корисних рослин з півдня на північ, а F.
more » ... ana могла б збагатити видовий склад цінних плодових культур Лісостепу України, тому інтродукція цього виду в новій зоні обробітку є невирішеною проблемою. Недивлячись на деяку неузгодженість у визначенні терміну «інтродукція», підкреслено, що інтродукція культурних рослин не викликає і не може викликати заперечення того, що цей процес здійснюваний людиною. Інтродукція F. sellowiana в Лісостеп України є введенням в нові регіони обробітку культивару з господарсько цінними властивостями. Показано агротехнічні заходи, спрямовані на захист рослин в змінених умовах зростання як один з найважливіших складових цього процесу. Зазначено, що F. sellowiana є вічнозеленою рослиною вологих субтропіків, проте, у дорослому віці це ксеромезофіт, а ксеромезофіти краще витримують небезпечне зниження температури, ніж вологолюбні рослини, оскільки мають щільні листки. Такі біоекологічні та біоморфологічні особливості як тривале квітування рослин (30-35 діб), невибагливість до ґрунтів, за винятком вапнякових, утворення плодів на пагонах приросту поточного року, наявність партенокарпічних сортів також сприяють інтродукції виду в лісостепову зону України. За попередніми дослідженнями встановлено, що при культивуванні F. sellowiana у закритому ґрунті, рослини невеликих габітуальних розмірів сформовані у вигляді куща або дерева добре плодоносять. Таке ж формування можливе і при культивуванні у відкритому ґрунті, але для зимового укриття краще використати кущеподібну форму із 4-7 стебел. Вирощування рослин з насіння дозволить відібрати ряд форм, перспективних для подальших досліджень. Ключові слова: ботанічний сад, Feijoa sellowiana, біоекологічні властивості, випробування.
doi:10.32846/2306-9716/2022.eco.4-43.22 fatcat:3ajqxbzjqzaexozxlttmag4leq