Dávid, Góliát és a krízis -menedzsment Ha túl jók a hírek, nem árt óvatosnak lenni - ingatlanpiaci esettanulmány

Péter Neuman
2015 JEL-KÉP  
H a t ú l j ó k a h í r e k , n e m á r t ó v a t o s n a k l e n n i -i n g a t l a n p i a c i e s e t t a n u l m á n y 1 Absztrakt Az esettanulmány egy budapesti székhelyű ingatlanfejlesztő által indított és megnyert kártérítési per következtében kialakuló válság történetét mutatja be. Az alperes építkezéseknél használatos betonelemeket gyártó vállalat volt, amely miután telephelyének használaton kívüli részét óriási haszonnal adta el az ingatlanfejlesztőnek, megakadályozta a tervezett
more » ... t központ felépítését. Időről időre megtagadta ugyanis beleegyezését, mely a hatósági engedélyek kiadásához szükséges lett volna. A bíróság szerint a cég szándékosan akadályozta a projekt megvalósítását. A megítélt kártérítési összeg a felperes várakozásait is felülmúlóan magas volt, a vesztes fél számára kifizethetetlennek bizonyult, végső soron pedig csődbe menekülését eredményezte. (HVG 2010) A csődeljárás végül felszámolásba torkollott, amely még ma is tart, a felperes pedig mostanáig egyetlen forinthoz sem jutott, a felszámolás miatt pedig az eredetileg megítélt kártérítés töredékének megszerzésére sincs sok esély. A válság azonosításának, így kezelésének elmaradása nem pusztán a bíróságon aratott győzelem következtében kialakult és az éleslátást akadályozó eufóriának köszönhető, hanem az ingatlanfejlesztő vállalat strukturális sajátosságainak, a vállalati kultúra zártságának is. A nyílvánosan hozzáférhető dokumentumok, elsősorban sajtómegjelenések alapján végzett rekonstrukcióval bemutatom, hogy a vállalati érdekek hierarchiájának zavarossága, egyfajta "két vállalat az egyben" felépítés hogyan eredményezi a kritikus helyzet kialakulását, mely azután előidézi az ellenérdekelt féla vesztes alperes -számára kedvező, az ő nézőpontjából szinte hibátlan média framinget. A témában sok sajtómegjelenés született, melyek döntő többsége az események alperes számára kedvező értelmezését vette át. A felperes nem folytatott látható sajtómunkát, helyzete ugyanis nehezebb volt, hiszen az ő értékelése jogi és üzleti volt, így túlságosan technikai, szemben az alperes könnyen felfogható, a bulvársajtóban is könnyen helyet találó főüzenetével, vagyis azzal, hogy a "gonosz multi tönkretesz egy kis magyar céget, több mint száz család megélhetését kockára téve". 1 A tanulmány az Integrált Érvelés Tanulmányok OTKA K.-109456 kutatás keretében készült.
doi:10.20520/jel-kep.2015.2.61 fatcat:dsibstkmdnchzbv34avmkhj3qy