Žurnalo "Mokslo ir technikos raida" leidybos poreikio ir galimybių analizė

R. Ginevičius, A. Nakas
2009 Evolution of Science and Technology  
Anotacija. Autoriai apžvelgia dalį užsienio mokslo įstaigų, kuriose vykdomi mokslo istorijos tyrimai, bei darbų publikavimo, disertacijų gynimo, magistrantūros studijų galimybes. Nagrinėja mokslo istorijos konferencijų medžiagos, mokslinių straipsnių patekimo į duomenų bazes klausimus. Atlieka mokslo ir technikos istorijos tyrimų padėties analizę ir nustato žurnalo "Mokslo ir technikos raida" (Evolution of Science and Technology) leidybos poreikį ir galimybes. Reikšminiai žodžiai: mokslo
more » ... žiai: mokslo istorija, technika, tyrimas, leidyba, disertacijos, konferencijos, duomenų bazės, mokslo žurnalas. Įvadas Daugelyje pasaulio valstybių mokslo istorijai rodomas didelis dėmesys. Šios srities tyrimams skiriama nemažai lėšų, universitetuose tam taikomos specialios studijų programos. Medžiagos mokslo istorijos tyrimų klausimais galima rasti įvairiomis kalbomis: anglų, prancūzų, vokiečių, italų, rusų, lenkų ir kt. Mokslo istorijos tyrimai atveria naują tolimos praeities suvokimą, atskleidžia mokslo reikšmę žmonijos istorijos raidai. Pirmosios spausdintos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos autorius Motiejus Strijkovskis, gyvenęs XVI a., apmąstydamas istorijos pažinimą teigė, kad savo epochą įmanoma pažinti per ankstesnes epochas, kad istorinis pažinimas yra žmogaus pasaulio kūrimo priemonė (Plečkaitis 2008). Mokslo ištakos yra Indijoje, Kinijoje ir Graikijoje. Tačiau suklestėjo jis vis dėlto XVII a. Europoje. Moksliniai tyrimai labai suintensyvėjo XIX a. -tuomet sukurta daugybė mokslinių hipotezių ir teorijų. Ne visos jos buvo patvirtintos ar įgyvendintos, bet turėjo neabejotinos įtakos įvairių reiškinių supratimui bei žmonių pasaulėžiūros pasikeitimui. Mokslo ir technikos pasiekimai teigiamai veikė žmogaus gerovę. XX a. atsirado galimybė žmogui išeiti į kosmosą ir prasidėjo iš esmės naujas visatos pažinimo laikotarpis. Žmonijos gyvenime ėmė dominuoti technologijų mokslo pasiekimai. Mūsų laikais technikos naujovės labai greitai tampa kasdienio gyvenimo dalimi, bet nepamirštama, kad visi praktiniai pasiekimai yra paremti fundamentinių mokslų tyrimais ir atradimais. Jau nuo XV a. technikos raida neatsiejama nuo mokslo raidos, todėl dažniausiai jos nagrinėjamos remiantis jų abiejų ryšiais. Mokslo ir technikos raida / Evolution of Science and Technology, 2009, t. 1(1): 5-27 7 ce, Medicine, and Technology (University of Wisconsin, Madison) (Mokslo, medicinos ir technikos istorijos departamentas (Viskonsino universitetas, Medisonas)), Center for the History of Physics at the American Institute of Physics (Maryland) (Amerikos ϐizikos instituto Fizikos istorijos centras (Merilendas)) ir kt. 60 JAV universitetų 30-yje valstijų turi mokslo istorijos magistrų rengimo programas. Nuo 1958 iki 1998 m. mokslo istorijos magistrantūroje, mūsų skaičiavimu, studijavo 1017 magistrantų. Amerikos mastu tai nėra daug. 2005 m. duomenimis, JAV buvo 2618 universitetų ir kolegijų, taigi tuo laikotarpiu parengtų mokslo istorijos magistrų neturėjo net kiekviena aukštoji mokykla (VS Graduate Programs... 2008). JAV yra 18 universitetų ir 6 institutai, į kurių studijų programas buvo įtrauktas mokslo ir technikos istorijos kursas. Tiesa, dabar tokių programų jau mažiau -dažniau pasitenkinama mokslo ir technikos istorijos kurso integracija į specialiąsias disciplinas. Mokslo istorijai didelį dėmesį rodo ir kitų pasaulio valstybių universitetai bei kitos mokslo įstaigos. Tarkim, Kanadoje prie Toronto universiteto veikia Mokslo ir technikos istorijos ir ϐilosoϐijos institutas (Institute
doi:10.3846/est.2009.01 fatcat:ov6x65fagfb7lah5x534u72grm