Development of family farms in Ukraine and foreign experience of their functioning
Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування

Habriiel Spaskyi
2019 Ekonomika APK  
Г.В. СПАСЬКИЙ, доктор економічних наук Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування Мета статті -оцінити можливості розвитку фермерських господарств у сучасних умовах, з'ясувати причини наявних проблем функціонування фермерського господарства та запропонувати концепцію подальшого розвитку цих господарств. Методика дослідження. Методи аналізу і синтезу використано для детального вивчення передумов та формалізації сімейних ферм. Щоб довести провідну
more » ... довести провідну роль сімейних фермерських господарств у забезпеченні світової продовольчої безпеки, застосовано статистичний та графічний методи. Методом емпіричного спостереження визначено вплив міжнародної організації ФАО (ООН) на створення сімейного фермерського господарства в Україні. Метод узагальнень використано при оформленні висновків та визначенні питань до дискусії. Результати дослідження. Розкрито становище сімейних фермерських господарств у світі, підкреслено їх ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки та збереженні природних ресурсів. Досліджено теоретичні основи поняття «сімейні фермерські господарства». Окреслено перспективи становлення українських сімейних фермерських господарств. Елементи наукової новизни. Вперше розглянуто формування сімейних фермерських господарств Закарпатської області. Запропоновано ряд заходів для розвитку збалансованої моделі сімейних фермерських господарств, зокрема заходи державної підтримки сімейних фермерських господарств регіону. Розглянуто діяльність Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) ООН, спрямованої на підтримку та розвиток сімейних фермерських господарств на регіональному, національному, міжнародному рівнях. Проаналізовано заходи держави та суспільства з питань створення сімейних фермерських господарств. Практична значущість. Намічено перспективи становлення українських сімейних ферм та запропоновано моделі сімейного фермерського господарювання в контексті розвитку сімейного підприємництва в Україні. Запропоновано ряд заходів для розвитку збалансованої моделі сімейного фермерського господарювання як фізичної особи. Доведено, що на практиці фермерські господарства в умовах євроінтеграції набули якісно нового змісту та є основою для розвитку сільських територій і зростання добробуту сільського населення. Табл.: 1. Бібліогр.: 22. Ключові слова: сімейні фермерські господарства; Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО) ООН; сімейні фермерські господарства в Україні; підприємницька діяльність. Спаський Габрієл Васильович -доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10) E-mail: gspasskіy@ukr.net © Постановка проблеми. Фермерське господарство являє собою форму підприємницької діяльності громадян зі створенням або без створення юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, переробляти і реалізовувати таку з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих для ведення сімейного фермерського господарства. Законодавство обмежує розмір земель (до 20 га), що обробляються і належать сімейним фермерським господарствам.
doi:10.32317/2221-1055.201907073 fatcat:tt4mms24znawfjrywcb3qft5mu