Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce – analiza porównawcza

Magdalena Jasiniak
2013 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia  
doi:10.12775/aunc_ekon.2013.005 fatcat:pt3zmndpezdmleuq7qhphnwlpe