Marketingo strategijų taikymo Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkoje problemos

Vytautas Kindurys
2003 Ekonomika  
Šiame straipsnyje pirmiausiai teoriniu požiūriu apibūdinamos marketingo strategijos, taikytinos gyvybės draudimo paslaugų rinkoje. Siekiant atskleisti marketingo strategijų taikymo Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkoje prielaidas, analizuojama šios rinkos struktūra ir konkurencingumo lygis. Remiantis autoriaus atlikto tyrimo rezultatais nusakomos Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkoje taikomos marketingo strategijos.
doi:10.15388/ekon.2003.17324 fatcat:6c4afpb27jddpc6k6tfu4kefau