Fluorescent Aptamer-functionalized Graphene Oxide Biosensor for Rapid Detection of Chloramphenicol

Jinghe Lu, Shuzhen Tan, Yuqing Zhu, Wei Li, Tianxiao Chen, Yao Wang, Chen Liu
2019 Huaxue xuebao  
doi:10.6023/a18100433 fatcat:qtfl7rfaz5eajggs6p7ynb3s7q