L- ve M-zayıf Kompakt Operatörlerin Sıra Yapısı Üzerine

Erdal BAYRAM
2018 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  
Öz Bu çalışmada Banach örgüleri arasında tanımlı L-zayıf ve M-zayıf kompakt operatörlerin sıra yapısı ile ilgili olarak regüler operatörler sınıfı içinde band ve KB-uzay olma koşullarına dair bazı sonuçlar verilmiştir. Anahtar kelimeler: Banach örgüsü, L-zayıf kompakt operatör, M-zayıf kompakt operatör. Abstract In this paper some conditions were given for the linear span of the positive L-and M-weakly compact operators defined between Banach lattices to be KB-space and band in the regular operators.
doi:10.17798/bitlisfen.433703 fatcat:tsfdoqhwoneodnrrd46bbdlx7a