The Efficacy of Nonpharmacologic Treatment in Children with Pharmacoresistant Epilepsy

Özge Vural, Ayse Serdaroglu, Aysegul Nese Citak Kurt, Tuğba Hirfanoğlu, Gökhan Kurt
2019 Güncel Pediatri  
Epilepsi en yaygın kronik, nörolojik bozukluklardan biridir. Halen epilepsi tedavisinde eski ve yeni çok çeşitli antiepileptik ilaç kullanılmaktadır. Bu antiepileptik ilaçların kullanımına rağmen hastaların yaklaşık %20-30'u başarılı bir şekilde tedavi edilemez. Bu hasta grubuna ilaca dirençli epilepsi hastaları denir. Dirençli epilepsi hastalarında nöbetlerin sıklığı hastanın yaşam kalitesini ve bilişsel fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Günümüzde epilepsi cerrahisi uygulamaları ile başarılı
more » ... uçlar elde edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; dirençli epilepsili çocuklarda epilepsi cerrahisinin (rezektif/vagal sinir stimülasyonu) etkinliğini değerlendirmekti.
doi:10.4274/jcp.2019.0022 fatcat:lnsbpqtcijgfnlkl5decijj2a4