Aspiracijska biopsija v onkologiji

Marija Us-Krašovec, Rastko Golouh, Ana Pogačnik
1980 Obzornik zdravstvene nege  
Prof. dr. se. dr. med. Marija Us-Krašovee, Doc. dr. se. med. Rastko G o 1o u h, Mag. dr. med. Ana P o g a čni k Onkološki inštitut Ljubljana Aspiracijska biopsija V onkologiji* POVZETEK. Aspiracíjska biopsija je najmlajša bioptična metoda. Vzorec, ki ga dobimo z metodo za mikroskopsko preiskavo, sestoji iz celic. Diagnoza sloni na morfoloških spremembah celic, na medsebojnem odnosu celic v vzorcu, ohranjenih strukturah, zrelosti celic. Citološka diagnoza je ,zahko definitiv na, tj. enaka
more » ... a, tj. enaka histološki, ali pa se omejuje samo na diferencíacíjo med malignim in benignim procesom. V članku so natančno opisani oprema, tehnika aspiracíjske biopsije in ravnanje s celičnim vzorcem. Poseg je hiter in enostaven, opravimo ga ambulantno brez splošne ali lokalne anestezije. Če je potrebno, ga večkrat ponavljamo. Ker je aspiracíjska biopsija enostavna in zanesljiva, je indicírana kot prva v diagnostiki primarnih tumorjev, metastaz in recídivov. UDK 616-006-076.5 ASPIRATION BIOPSY IN ONCOLO-* Zdravstveni vestnik 48 (1979), 135-137.
doaj:15427e2f13db4fe4aead573385921982 fatcat:syvvtugfx5d3ple37rrqllqtuy