FTA analysis for hydraulic hand pump
FTA analiza hidraulične ručne pumpe

Violeta Đorđević, Ljiljana Pecić
2019 Tehnika  
V. ĐORĐEVIĆ i dr. FTA ANALIZA HIDRAULIČNE RUČNE PUMPE TEHNIKA -MAŠINSTVO 68 (2019) 2 235 FTA analiza hidraulične ručne pumpe VIOLETA V. ĐORĐEVIĆ, Visoka tehnička mašinska škola Stručni rad strukovnih studija, Trstenik UDC: 621.522:[519.718:614.8 LJILJANA S. PECIĆ, Visoka tehnička mašinska škola DOI: 10.5937/tehnika1902235D strukovnih studija, Trstenik U uslovima velike ponude proizvoda na tržištu, pred proizvođače se postavlјaju sve veći zahtevi kupaca. Cilј svakog preduzeća koje želi da
more » ... koje želi da opstane na tržištu, da bude konkurentno i uspešno, je ispunjenje zahteva kupaca, odnosno korisnika proizvoda. Mera zadovolјstva kupca je održavanje i pobolјšanje kvaliteta i pouzdanosti proizvoda. Povećavanjem zahteva korisnika, povećavaju se i zahtevi za povećanjem kvaliteta proizvoda. Da bi se postigao određeni nivo kvaliteta proizvoda, potrebno je tim kvalitetom upravlјati. Izazov je osmisliti kvalitet i pouzdanost u ranim fazama izrade proizvoda. Postoje različite metode i alati koji se mogu koristiti za postizanje bolјih rezultata. Jedna od metoda za upravlјanje kvalitetom je FTA (Fault Tree Analysis), odnosno, analiza stabla otkaza. U ovom radu je prikazana primena FTA analize na hidrauličnoj ručnoj pumpi. Utvrđeno je do kojih neispravnosti dolazi pri eksploataciji ove pumpe i kako se te neispravnosti mogu otkloniti. SUMMARY FTA ANALYSIS FOR HYDRAULIC HAND PUMP Under the conditions of a huge products offers, the manufacturers are under the increasingly customer's demands. The goal of each company, striving to survive on the market, to be competitive and successful, is fulfillment of customer's or user's requirements. The measure for increasing customer's satisfaction is maintaining and improving the quality and reliability of the product. Increase of the user's demands leads to increase of the overall product quality. In order to achieve a certain level of product quality, it is necessary to manage quality. The challenge is to create quality and reliability in the early stages of product development. There are various methods and tools that can be used for better results achievement. One of the methods for managing quality is FTA (Fault Tree Analysis). This paper presents the application of FTA analysis to a hydraulic manual pump.
doi:10.5937/tehnika1902235d fatcat:dx4chlt3znb7hgpkcccrrmlytm