BAŞLARKEN ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

Çanakkale Onsekiz, Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Dergisi Prof, Alper, Yayın Kurulu, Adına Doç, Altıngül Özaslan, Parlak Çomü, Zir Fak, Derg, Kurulu Yayın (+15 others)
unpublished
DARDENİZ hocamızın çabaları ve önderliğinde 14 Mayıs 2013 tarihinde ISSN numarası alarak yayın hayatına resmen başlamıştır. İlk yıl tek sayı çıkarılmış, daha sonraki yıllarda yılda iki sayı yayınlanmıştır. Dergimizin amacı yayın kalitesini yükselterek, taranırlığını artırmaktır. Bu bağlamda ilk olarak TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemine müracat ettik. Dergimizin bütün sayılarının 3 Aralık 2016 tarihinde DergiPark'a aktarımı tamamlanmıştır. Dergimiz ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Bundan
more » ... i hedefimiz, dergimizin DOI hizmetlerini verir duruma gelmesini sağlamaktır. Dergimiz yayın hayatını sürdürürken bölgemize, ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlamasının önünü açmaktır. Dergimizin kuruluşu ile yeni sayıların çıkmasında özveri gösteren bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder, bilimsel makalelerini gönderen ve değerlendirme aşamasında hakemlik yapan tüm araştırmacılarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Hakemli bir dergi olup yılda iki sefer yayınlanır. Dergi içerisindeki makaleler, çizelgeler, şekiller ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz. Diğer makale, bildiri ve kitaplar için alıntı yapılacağı zaman referans verilerek yapılmalıdır. COMÜ Journal of Agriculture Faculty is a peer reviewed journal and published twice in a year.
fatcat:wzpwru6wlrbg5jv7nbis23jrqi