POZYCJA WSPÓŁPRACOWNIKÓW BANKU (DORADCÓW) JAKO POŚREDNIKÓW W OFEROWANIU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SPRAWY GETBACK

Piotr Zapadka
2020 Zeszyty Prawnicze  
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza w zakresie prawnego charakteru czynności wykonywanych przez współpracowników jednego z banków krajowych, tj. osób współpracujących z bankiem (doradców) na podstawie umowy o współpracy, na rzecz klientów tego banku w związku z niepubliczną ofertą nabycia obligacji GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie. Metodologia badania – przyjętą metodologią jest metodologia normatywno-dogmatyczna. Wynik – wynikiem badań jest wykonanie wykładni prawnej w zakresie
more » ... anego zagadnienia. Oryginalność/Wartość – tematyka ta jest o tyle istotna, gdyż poza znaną medialnie sprawą osób poszkodowanych w wyniku emisji obligacji GetBack S.A., dotyczy ona pozycji prawnej współpracowników banku (doradców) – jako uczestniczących w oferowaniu tego rodzajupapierów wartościowych na rzecz swoich klientów – która to pozycjaprawna rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.
doi:10.21697/zp.2020.20.2.17 fatcat:2o3zv4i3bnhrlozfmd3dy5vkgq