Identification of Principal Pigments in Haematococcus Algae Color

Kyoko SATO, Naoki SUGIMOTO, Shiho SAKAMOTO (SASAKI), Yoshinori YASUI, Takashi YAMADA, Tamio MAITANI
1998 Shokuhin Eiseigaku Zasshi  
doi:10.3358/shokueishi.39.6_368 fatcat:j4vl5svennflbcpbx3eyf4r4qa