Robotic Assistance in Orthopaedic Surgery

FREDERICK A. MATSEN, JOSEPH L. GARBINI, JOHN A. SIDLES, BRIAN PRATT, DONALD BAUMGARTEN, RICHARD KAIURA
1993 Clinical Orthopaedics and Related Research  
Stellingen behorende bij het proefontwerp Computer assistance in orthopaedic surgery door Raymond J.E. Habets 1. Achter een goede chirurg staat steeds vaker een goede ingenieur. (Technologiethema nr. 9, Medische technologie, TU Delft) 2. De korte iteratietijd van een rapid prototyping aanpak is zeer waardevol bij het ontwerpen van medische systemen. (dit proefontwerp) 3. Het ontwerp van de gebruikersinterface van een computerondersteund systeem voor kruisbandreconstructie kan heel intuïtief en
more » ... envoudig zijn. (dit proefontwerp) 4. Ondanks het feit dat de optimale plaats van de voorste kruisband niet bekend is, is de hoge nauwkeurigheid van het computersysteem dat deze plaatsing ondersteunt relevant. (dit proefontwerp) 5. Een computerondersteund chirurgiesysteem dat volledig voldoet aan de wensen van één chirurg zal uitsluitend gebruikt worden door die chirurg. (dit proefontwerp) 6. Voor veel computerondersteunde chirurgiesystemen is het gebrek aan een eenvoudige integratie in de orthopaedische praktijk het belangrijkste struikelblok voor routinematig gebruik. 7. Volwassenen ontbreekt het vaak aan de kinderlijke inventiviteit die nodig is om kindveilige sluitingen te openen. 8. Na langdurig redigeren van een proefschrift levert elke nieuwe suggestie zeer waarschijnlijk weer een oude versie op. 9. De soms slechte betrouwbaarheid van de opiniepeilingen voor de verkiezingen is niet te wijten aan de gebruikte meetmethodes. 10. De recente ontwikkeling dat filmproducenten films gaan maken die voorafgaan aan een bestaande film ontneemt de kijker de hoop op een onvoorspelbaar einde al op voorhand. 11. In het heffen van ecotaks op groene stroom zit een dusdanige tegenstrijdigheid, dat het wel zo moet zijn dat òf de naamgeving òf de regelgeving niet klopt. 12. Met de introductie van een draadloos toetsenbord, een draadloze muis en een draadloze telefoon verschuiven de knopen van de draden onder het bureau naar de ether.
doi:10.1097/00003086-199311000-00031 fatcat:rwl4kzywfrbzxjc66v53yqgjxm